Lietošanas noteikumi

Latvijas republikas likumdošana nosaka, ka interneta veikala īpašniekam ir jāatrunā preču iegādes un atgriešanas noteikumi, kā arī atteikuma tiesības. Šādu atrunu sauc par distances līgumu.

Interneta veikala īpašnieks – SIA Veselīga Pirmdiena, reģ.nr. 40203315107, juridiska adrese – Graudu iela 68A, Rīga, LV-1058 no vienas puses, turpmāk Pārdevējs, un fiziska vai juridiska persona, kas veic pasūtījumu mājaslapā www.veseligapirmdiena.lv, turpmāk Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Pircējs, veicot pasūtījumu www.veseligapirmdiena.lv, apliecina, ka ir iepazinusies un apņemas ievērot šos noteikumu, tai skaitā ir iepazinusies ar informāciju par piegādi, piegādes maksu un veidu, sūtījumu saņemšanas laikiem. Pircējs, veicot pasūtījumu, arī apliecina, ka ir saņēmis informāciju par atteikuma tiesībām, to izmantošanas nosacījumiem, termiņiem un kārtību, kas ir šo noteikumu neatņemama sastāvdaļa.

1. Preces piegādes un samaksas kārtība

1.1. Pircējs, veicot preču pasūtīšanu www.veseligapirmdiena.lv apņēmas ievadīt precīzus pasūtījuma nodrošināšanai un izpildei nepieciešamos personas datus, pasūtījuma piegādes adresi un kontaktinformāciju, kā arī izvēlēties preces veidu un daudzumu. Neprecīzu datu gadījumā Pasūtījums netiek nodrošināts.

1.2. Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pasūtījumam atbilstošu rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

1.3. Pircējs apmaksā preci ar maksājumu karti vai caur internetbanku, pasūtījuma veikšanās brīdī.

1.4. Pārdevējs nodrošina pasūtījumu piegādi Latvijas teritorijā, nosūtot preci caur pakomātiem (Omniva, DPD, Latvijas Pasts, Venipak u.t.t.). Pircējs norāda piegādei ērtu adresi, bet pārdevējs nosūta preci uz pakomātu, kas būs tuvākais norādītajai piegādes adresei. Piegādes termiņs ir no 2 līdz 7 darba dienām, atkarībā no pakomātu darba noslogotības.

1.5. Preču piegāde notiek bezmaksas.

2. Atteikuma tiesības

2.1. Saņemot preci no Pārdevēja Pircējam jāparbauda tā atbilstību savam pieprasījumam, kā arī preces kvalitāti.
2.2. Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli un e-pastu: info@veseligapirmdiena.lv. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā, tajā skaitā iepakojuma pilnīgu un nevainojamu saglabāšanu.

2.3. Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atgriezt preci Pārdevējam, nosūtot preci caur Omniva pakomatu uz adresi Rīgas T/C Mols pakomats, Rīga, Krasta iela 46. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs. 

2.4. Naudas atmaksa tiek veikta 10 dienu laikā no preces atpakaļsaņemšānas brīža, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu klients izmantoja apmaksājot preci.

2.5. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

2.5.1. pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;

2.5.2. pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma;

2.5.3. preces ir iegādātas akcijas laikā;

2.5.4. pircējs ir atvēris iepakojumu.

2.6. Distances līgumā noteiktās 14 dienu atteikuma tiesības neattiecas, ja piegādātas pārtikas preces, dzērieni un citas tūlītēja patēriņa preces. (Ministru kabineta noteikumi Nr.255, punkts 2.4) un ja Pircējs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ (Ministru kabineta noteikumi Nr.255, punkts 22.5).

2.7. Pārdevējs neuzņemas atbildību par gadījumiem, kad prece netiek piegādāta Pircējam Pircēja nepatiesi un/vai neprecīzi norādītas informācijas dēļ. Ja pasūtījuma izpildes gaitā tiek konstatēts, ka Pircējs ir izdarījis preces pasūtījumu, norādot nepatiesu un/vai neprecīzu informāciju, Pārdevējam ir tiesības neizpildīt tādu pasūtījumu un vienpusēji atkāpties no noslēgtā distances līguma.

2.8. Pārdēvējs neuzņemas atbildību par gadījumiem, kad prece netiek piegādāta sakarā ar to, ka piegādes brīdī ar Pircēju nav iespējams sazināties.

2.9. Pircējam ir tiesības anulēt pasūtījumu ne vēlāk kā 2 dienas pirms pasūtījuma piegādes dienas,  nosūtot Pārdevējam iesniegumu uz e-pastu: info@veseligapirmdiena.lv. Iesnieguma nepieciešams norādīt: Pircēja personīgus datus, pasūtījuma datumu, pasūtījuma numuru, bankas rekvizītus un pasūtījuma anulēšanas iemēslu. Pasūtījuma anulēšanas gadījuma Pārdevējs atgriež pircējam naudu 10 darba dienu laikā.

3. Datu apstrāde

3.1. Noformējot pasūtījumu, ievadot pasūtījuma apstrādei nepieciešamo informāciju Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegta informācija tiek izmantota, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. 

3.2. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

4. Strīdu atrisināšana

4.1. Gadījumā, ja starp Pārdevēju un Pircēju ir radušās domstarpības, tās atrisina pārrunu ceļā, Gadījumā, ja domstarpības nav atrisināmas pārrunu ceļā, tās risina Latvijas Republikas tiesā parastā kartībā.

5. Autortiesības

5.1. Visa www.veseligapirmdiena.lv ievietota informācija (teksti, foto, video) ir aizsargāta ar autortiesībām. Informāciju pārpublicēšana ir iespējama tikai ar SIA Veselīga Pirmdiena rakstīsko atļauju.

6. Nobeiguma noteikumi

6.1. Pārdevējs nav atbildīgs par pasūtījuma neizpildi un citu saistību nepildīšanu, ja ir radušies nepārvaramas varas apstākļi- saistību neizpilde no trešo personu puses, nacionāla mēroga ārkārtas stāvoklis, terorisms vai tā draudi, vides un klimata anomālijas. Ja rodas šādi apstākļi, Pārdevējs cenšas novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

6.2. Jautājumi, kas nav atrunāti Pārdevēja Noteikumos, tiek risināti Latvijas Republikas tiesā parastā kartībā.

Mums uzticas: